През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с над 4 на сто спрямо 2019 г. според данни на Националният статистически институт (НСИ). През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни обаче намалява значително повече (22,6%) в сравнение със същия месец на 2020 г.

През изминалата пандемична година при износа на стоки от България за страните членки най-голям ръст е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32,3%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (23%). На другия полюс е износът в сектора на "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42,7%).

Основни търговски партньори на България от членките на ЕС се очертават страни като Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират над 70 на сто от износа за държавите в ЕС.

През декември миналата година износът от България за ЕС се увеличава с 10% на годишна база.

Вносът на стоки в България от ЕС през 2020 г. спада с 9 на сто на годишна база. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 57% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през януари тази година намалява с 15% в сравнение със същия месец на 2020 г.

През първия месец на годината ръст е отбелязан само в сектор "Храни и живи животни" (с 12,8%). Най-голям спад има в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (с 88%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (с 69%).