Над две трети от фермите в рамките на Европейския съюз произвеждат годишна продукция на стойност до 8 хил. евро, показват данни на европейската статистическа служба Еurostat. Статистиката е включена в годишния доклад за земеделския сектор в ЕС, публикуван на сайта на Евростат.

От общо 10,5 млн. ферми в ЕС 4 млн. са с годишна продукция на стойност до 2 хил. евро. Това са малки, семейни ферми, които произвеждат основно храна за своите собственици и семействата им. Тези ферми са отговорни за само 1% от общата земеделска продукция в блока, пише sinor.bg.

Още 3 млн. ферми в ЕС генерират годишна продукция от 2 хил. до 8 хил. евро.

На другия полюс са 304 хил. ферми в ЕС, които произвеждат годишно продукция на стойност над 250 хил. евро. Те са под 3% от общия брой на фермите в ЕС, но произвеждат почти 56% от общата селскостопанска продукция в блока.

Тези ферми се характеризират като големи земеделски предприятия, като две от всеки пет са регистрирани като холдинги, т.е. не са семеен бизнес.

Повече от половината ферми в ЕС отглеждат зърнени култури, плодове, зеленчуци, лозя, овощни насаждения и т.н. Една четвърт са специализирани в животновъдството, а една пета са със смесен характер.

Къде е България?

България не прави изключение от общото правило по отношение на малките ферми и продукцията от тях. Почти 83% от стопанствата в страната ни са малки, като се обработват площи до 50 декара. Това ни нарежда на четвърто място в ЕС по дял на малките ферми. Лидер е Румъния с почти 92%, следвана от Малта и Кипър.

Повече от половината земеделска продукция на България идва от растениевъдството, като по-голямата част са зърнени култури. Над 30% от стопанствата обаче са смесени. В тази група с подобен дял попадат още Португалия, Румъния, Литва и Хърватия.

България е и една от двете страни в ЕС (другата е Словакия) с най-силен спад на броя на фермите за период от 10 години - с над 60%. Тенденцията за спад е валидна в целия ЕС, като Евростат предупреждава, че на места се дължи по-скоро на окрупняване на земя, отколкото на отказ от земеделския бизнес.

България е на второ място в ЕС по заетост в земеделието, макар и тенденцията да е на спад. Почти 18% са заетите в агросектора през 2016 г. Преди нас е само Румъния с приблизително 25%. Средното за ЕС е 4%. Най-ниска е заетостта в земеделието в Люксембург - 1%.

В сравнение с останалите ни съседи от ЕС на Балканите - Румъния, Гърция, Хърватия и Словения, в България е и най-евтина арендата на хектар земя (средно 1 166 евро в Югозападния регион), отчита Евростат.