Брутният вътрешен продукт в България ще се срине с между 4 и 12% през 2020 г., съответно в оптимистичния и песимистичния сценарий, като според базовата прогноза той ще се понижи с 10%, сочи нов анализ, публикуван от белгийската финансова група KBC, която е собственик на ДЗИ и ОББ. Съответно при трите варианта, разглеждани от нея, растежът догодина ще е между 2 и 5%, като интересното е, че в базовия сценарий той е по-висок, отколкото в оптимистичния (5 срещу 3%).

Трябва да се има предвид обаче, че анализът е направен преди потенциалното удължаване на извънредното положение в България до 13 май. Ако то бъде одобрено от Народното събрание и се вземе предвид в анализа (въпреки че от KBC не оповестяват методологията си), спокойно може да се очаква мащабите на кризата да са значително по-тежки.

Икономиката: В трагедията на коронавируса и след това

Икономиката: В трагедията на коронавируса и след това

Ако оптималната цел на мерките днес е да запазим здравето на по-възрастните, трябва да помислим и в каква среда ще живеят те след пандемията

В еврозоната спадът се очаква да е между 6 и 14%, в САЩ между 3,5 и 9,5%, а в Китай и трите сценария допускат растеж през настоящата година, съответно между 0,4 и 2,6%. В песимистичния сценарий икономиките на САЩ и еврозоната ще продължат да спадат и през следващата година със съответно 2,8 и 3,2%.

През настоящата година се очаква най-силно засегната да е икономиката на Испания, която ще изгуби 16,6% на годишна основа, следвана непосредствено от Италия с -16,5% в базовия сценарий. При песимистичния вариант и двете ще се сгромолясат с над 19%. В случая на пиринейската страна, това означава директна загуба на последните 17 години икономически растеж.

Графика: Брутен вътрешен продукт на Италия (в млн. долара)

Източник: Tradingeconomics

Прогнозата за страните от Централна Европа и Белгия е много сходна с тази за България. Унгария, Словакия и Чехия ще изгубят между 9 и 10% при базовия сценарий тази година и между 10 и 15% догодина при негативния. Само Белгия и Словакия се очаква да продължат да са в контракция и през 2021 г., при това - единствено в песимистичния вариант.