Китай обмисля набор от мерки, за да насърчи семействата да имат повече деца. Въпреки това здравните власти са песимистични по отношение на перспективите за бум на ражданията. Нещо повече - очаква се броят на новородените да удари ново дъно тази година.

Новите мерки включват по-ниски разходи за образование, премахване на някои глоби и контрола върху раждаемостта. През май комунистическата партия отмени политиката на страната, която гласи, че дойките трябва да имат най-много до две деца. Сега максимумът е до три деца.

Но дори премахването на това ограничение не даде резултат. Според заместник-министъра на здравеопазването данните за първата половина на 2021 г., показват, че "броят на новородените все още ще намалява тази година, на фона на застаряващото население".

Броят на новородените достигна връх от 17,8 милиона през 2016 г. За сравнение през миналата година броят на новородените е 12 милиона. През 2016 г. Китай въведе политиката за до две деца в семейство.

Освен намаляване на разходите за отглеждане на дете и за образование, мерките удължаване на учебния ден с поне два часа пет дни в седмицата, за да се облекчат работещите родители, повече места в детските градини и други.

Въпреки спада в броя на новородените, населението на Китай нараства, но с по-бавни темпове. Продължителността на живота също се увеличава. Миналата година населението е нараснало с 3%.