Кога ще е следващата рецесия? Какво ще кажете за октомври 20XX. Това не е печатна грешка. За да достигнем до най-добрата прогноза за това кога ще започне следващата рецесия, трябва да разберем как Федералният резерв създава неустойчиви бумове и защо следващият спад може да е точно зад ъгъла.

Трябва да се направи предупреждение. Както физикът Нилс Бор възкликна: "Прогнозите са много трудни, особено ако става въпрос за бъдещето". Въпреки това можем да пробваме с опит за една прогноза. Потребителските цени в САЩ се повишиха с 5,7% през 1976 г., 6,5% през 1977 г., 7,6% през 1978 г., 11,3% през 1979 г. и 13,5% през 1980 г. Тъй като инфлацията галопираше през цялото му президентство, тогава президентът Джими Картър назначи Пол Волкър като ръководител на Фед - бивш банкер и служител на Министерството на финансите на САЩ, през 1979 г., за да спре многогодишната ценова спирала.

Волкър успя грандиозно. Потребителските цени се повишиха с 10,3% през 1981 г., разкривайки как инфлационният импулс може да продължи известно време, преди строгите парични политики на Фед да убият дракона на инфлацията.

През 1982 г. цените нараснаха с 6,1%, 3,2% през 1983 г. и само с 1,9% през 1986 г., година преди Волкър да се оттегли като председател на Фед и да бъде заменен от Алън Грийнспан.

За да постигне това, което тогава се смяташе за невероятно поради високите инфлационни очаквания, ръководеният от Волкър Фед повиши лихвите на Фед - лихвите, при които банките заемат една от друга за овърнайт заеми - до 22% до декември 1980 г.

Цената на строгите парични политиките, необходими за спиране на спада на долара, бяха рецесии: кратък спад през 1980 г. и след това още един, 1981-1982 г. Може да се каже, че е настъпила една дълга рецесия, която в действителност е продължила три години, от януари 1980 г. до ноември 1982 г.

Определяне на момента за следващата рецесия

Един от най-добрите водещи индикатори за цикличен спад е нивото на безработица, което достигна циклично дъно през май 1979 г. (5,6%) няколко месеца преди рецесията от 1980 г. и не достигна своя връх до ноември 1982 г. (10,8%). Нивото на безработица намаляваше, докато следващият подем на съкращенията започва да се ускорява през 1990 г.

В момента нивото на безработица намалява от пика на блокирането в началото на 2020 г. и е достигнало нива, които исторически са сигнал за началото на края на цикличен бум. Блокировките несъмнено са изкривили нивото на безработица, но историческият модел разкрива, че когато нивото на безработица се приближи до три процента и след това се увеличи, скоро ще започне рецесия.

Кривата на доходност е един от най-широко следваните финансови индикатори, които предвещават рецесия обикновено в рамките на една година. Кривата на доходност разкрива връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти. Обикновено кривата на доходността е възходяща, както днес, когато краткосрочните лихвени проценти са под дългосрочните, което отразява значително количество ликвидност на финансовите пазари.

Когато Фед се загрижи, че икономиката "прегрява", той има тенденция да повиши лихвения процент на Фед, за да охлади инфлацията на цените, която се случи преди спукването както на "дотком балона" от 2000 г., така и при балона на жилищата от 2007 г. Кривата на доходността беше практически обърната в края на 2019 г., което предполага, че рецесията ще започне някъде през 2020 г. Въпреки това блокирането в отговор на COVID-19 причини икономически спад в началото на 2020 г., а не типична циклична рецесия.

Сега икономиката е в друг цикличен подем, защото Федералният резерв инжектира 4 трилиона долара ликвидност, за да "симулира" икономиката. На последното заседание на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) беше решено да се намалят месечните покупки от 120 милиарда долара на 105 милиарда долара. С други думи, Фед ще продължи да държи крака си на монетарния педал, дори когато инфлацията наскоро надхвърли 6% на годишна база.

В миналото ускоряващата се инфлация би предизвикала тревога във Фед за повишаване на лихвените проценти, за да смекчи инфлационния натиск и очаквания. В момента ФЕД смята, че ценовата инфлация е "преходна" и следователно паричната политика не трябва да се затяга.

Следователно една смел прогноза за това кога може да започне следващата инфлация може да бъде: Инфлацията се ускорява през 2022 г. След това общественото недоволство от рязко нарастващите цени и медийните съобщения, които подчертават как цените намаляват покупателната способност на средното семейство, може да накара администрацията на Байдън да наложи контрол върху заплатите и цените, както направи президентът Никсън през 1971 г., за да овладее инфлацията преди кампанията си за преизбиране през 1972 г. Байдън може да използва изпълнителна заповед, ако Конгресът не му даде законови правомощия да налага контрол на цените.

Без контрол на цените е много вероятно Фед да повиши лихвите по фондовете някъде през 2022 г. и да продължи да затяга през 2023 г. Така следващата рецесия може да започне през есента на 2023 г., но не по-късно от година след това, ако рецесията не започне по график.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.