Румъния е държавата на Балканите, която се радва на най-голяма икономическа свобода за 2017 г. Северната ни съседка заема 20-о място в ежегодното проучване на Института Фрейзър, измерващо икономическата свобода в 159 страни по цял свят. 5 от държавите от региона са подобрили резултатите си в сравнение с миналата година, а останалите 5 са ги влошили.

Румъния заема престижното 20-о място в общото класиране, изкачвайки се с две места в сравнение с предходната година.

Високият резултат на страната до голяма степен се дължи на доброто й представяне по отношение на свободата на търговия и регулирането на кредитния пазар.Те компенсират регулациите и бюрократичните процедури, които засягат бизнеса и конкуренцията.

България се нарежда на 48-о място, падайки с 3 места надолу в сравнение с доклада от 2016 г. поради недоброто представяне в областта на правната система и защитата на правото на собственост.

Страната ни е сред най-добре представящите се по отношение на стабилността на валутата и регулирането на кредитния пазар. Регулациите и административната тежест за бизнеса обаче влияят негативно на мястото ни в класацията.

Все пак България е сред 5-те най-прогресиращи държави в света по отношение на икономическата свобода за последните 15 години. Останалите са Румъния, Албания, Руанда и Кипър.

Когато погледнем икономическата свобода в бившите комунистически страни, държавата ни е някъде по средата. Тя е далеч по-назад от Грузия, Естония, Литва, Латвия и Румъния, които са в топ 20, но и много по-напред от Босна и Херцеговина, Русия, Молдова, Азербайджан и Украйна.

Изненадващо добре се представя и Албания, която заема 32-о място по икономическа свобода. Страната разчита на стабилна валута, свобода на търговията и постепенно олекотяване на регулациите, особено тези за бизнеса.

Словения се изкачва с 26 места до 73-о място, постигайки най-големия напредък сред страните от Балканите. Въпреки това тя отбелязва лош резултат спрямо размера на правителството - областта, показваща дела на държавното потребление в бюджета на дадена страна. Когато това съотношение е високо, политическият избор замества личния избор, обясняват от Института Фрейзър.

Черна гора пък пада с 26 места до 85-о място, отбелязвайки най-големия спад сред страните от региона, главно поради размера на правителството, правната система и регулациите на кредитния пазар.

Най-икономически свободните държави в световен мащаб са Хонконг, Сингапур и Нова Зеландия, а най-малко свободни са Венецуела, Централноафриканската република и Конго.