Очакваната продължителност на трудовия стаж за населението на възраст над 15 години в Европейския съюз през 2019 г. е средно 35,9 години, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Това е с малко над два месеца повече от средното за 2018 г. и 3,6 години по-дълго, отколкото през 2000 г.

Като цяло страните могат да бъдат разделени на няколко групи. Първата група е от страни, където очакваната продължителност на трудовия стаж е под 33 години - там са Италия, Хърватия, Черна гора, Северна Македония и Турция.

България попада в групата държави, където очакваната продължителност на трудовия живот е в границите от 33 до 35 години. Там са и Гърция, Белгия, Полша, Румъния, Люксембург и Словакия, Унгария и Сърбия.

Испания, Франция, Словения, Чехия, Малта, Латвия, Литва, Ирландия, Кипър и Австрия оформят третата група, където трудовият стаж е от 35 до 38 години.

Група номер четири се състои от държави с прогнозен трудов живот от 38 до 40 години, т.е. Португалия, Финландия, Естония, Германия, Обединеното кралство и Норвегия.

Сред държавите-членки на ЕС най-дълъг прогнозиран трудов стаж са Швеция и Нидерландия - съответно 42 и 41 години през миналата година,. Това бяха единствените две държави-членки на ЕС, в които очакваната продължителност на работните години надхвърля 40 години. Следват го Дания (40 години), Германия (39,1 години) и Естония (39 години).

На другия полюс е Италия, където продължителност на трудовия стаж е около 32 години, следвана от Хърватия (32,5 години), Гърция (33,2 години), Белгия и Полша (и двете с резултата от 33,6 години).

Duration of working life.2019

Най-голямо увеличение на продължителността на трудовия живот, отбелязано в Малта, най-ниско увеличение в Дания.

В сравнение с 2000 г. очакваната средна продължителност на работния живот е била по-висока за всички държави-членки на ЕС през 2019 г., с изключение на Румъния (спад от 2,2 години).

Между 2000 и 2019 г. най-голямото увеличение в продължителността на трудовия живот е регистрирано в Малта (7,6 години), Унгария (6,9 години) и Естония (5,6 години), а най-малкото увеличение в Дания (1,7 години) и Гърция (1,8 години).

Въпреки че очакваната средна продължителност на труда е по-дълга за мъжете, отколкото жените, разликата между половете намалява. Мъжете са работили със 7,1 години по-дълго от жените през 2000 г., но до 2019 г. разликата между половете се е свила до 4,9 години.

Очакваната продължителност на трудовия стаж през периода 2000-2019 г. варира в различните страни на ЕС. Най-голямото увеличение на очакваната продължителност във времето се отбелязва в Малта (7,6 години), Унгария (6,9) и Естония (5,6), докато най-малко увеличение може да се наблюдава в Дания (1,7 години) и Гърция (1,8).

Румъния е единствената страна, която бележи спад на очакваната продължителност на труда: с 36 години през 2000 г. и 33,8 години през 2019 г., спад с 2,2 години.