България продължава да е държавата в Европейския съюз и ЕИЗ (Европейската икономическа зона), в която на бизнеса отнема най-много време за плащане на данъците. В общата класация страната ни се нарежда на 92-ро място от общо 190 разгледани икономики тази година. За поредна година е на дъното в контекста на ЕС, главно заради дългото време в бюрократични процедури, като след нас се нарежда само Италия, която също има тромави процедури, но за сметка на това и високи данъци.

Раздута бюрокрация

Годишният доклад Paying Taxes на PricewaterhouseCoopers (PwC) показва, че данъчните ангажименти през 2017 г. са отнемали на българските фирми средно по 453 часа или около 57 работни дни годишно. Това е много над средното ниво за ЕС и ЕИЗ - 161 часа или 20 дни, прекарани в бюрократични процедури (виж графика 1).

Графика 1. България спрямо ЕС и света

Снимка 390684

Източник: pwc, изчисления на автора

*Индексът след подаване е резултат от общо 100. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-ефективно например данъкоплатците получават възстановяване на ДДС.

Въпреки че времето за плащане на данъци в България значително се съкращава през 2010 г. (за справка през 2009 г. са необходими 598 часа или 75 работни дни), оттогава насам няма кой знае каква промяна, а от 2014 г. времето дори се увеличава малко въпреки подобрението на електронните системи в администрацията и въвеждането на безплатния персонален идентификационен код (ПИК).

Графика 2. Време необходимо за плащане на данъци в часове в България

Снимка 390686

Сравнена със страните от региона България има отчайващо дълги процедури за плащане на данъците. Македония, която е безпрецедентен шампион, улеснява значително бизнеса си в това отношение и по този начин си гарантира челни позиции в престижната класация Doing business на Световната банка, в която от известно време се нарежда в топ 10, въпреки другите пречки пред компаниите в страната.

Графика 3. България и региона за време необходимо за плащане на данъци в часове

Снимка 390689

Източник: pwc, изчисления на автора

Ниски данъци

Изследването също така включва нивото на общата данъчна тежест и по този признак всъщност страната ни е под средното за ЕС (виж графика 4), с ниски стойности и спрямо държавите от региона (виж графика 1), където само Македония и Хърватия ни изпреварват с ниски данъци. В контекста на ЕС България е на шесто място след Холандия и Хърватия (20.5%), Кипър (22.2%), Дания (23.8%) и Ирландия (26%)

Графика 4. Показатели за страните от региона

Снимка 390691

Източник: pwc, изчисления на автора