Секторът на зърнопроизводството в България е силно фрагментиран, като сред участниците няма такъв със значително пазарно присъствие. В същото време, обаче, действията на производители на слънчоглед са допринесли за рязкото повишаване на цената на олиото в началото на март 2022 г. Това става ясно от секторния анализ, приет от Комисията за защита на конкуренцията.

Събраните данни показват, че приходите за 2022 г. на голяма част от производителите на маслодаен слънчоглед растат с по-бързи темпове от обема на добивите. В един случай говорим за 25% по-висока реколта и 7 пъти по-големи приходи.

КЗК обяснява: Защо въпреки рекордния добив цените на брашното и олиото гонят 20-годишен рекорд

КЗК обяснява: Защо въпреки рекордния добив цените на брашното и олиото гонят 20-годишен рекорд

Износът на пшеница от Пристанище Варна с близо 90% ръст и то само от началото на текущата пазарна година до 2 януари 2022 г.

"От анализираните данни може да се направи обосновано предположение, че наблюдаваното поведение от страна на посочените по-горе производители на маслодаен слънчоглед вероятно се дължи на задържане на продукция в складове за съхранение с цел същата да бъде реализирана на по-късен етап, в очакване на по-високи цени на суровината", пишат от КЗК.

Ако при пшеницата средните експортни цени относително рядко надхвърлят европейските ценови равнища и следват тяхната динамика, то слънчогледът през на практика целия период на анализа е по-скъп от средното за ЕС.

Ефектите от поскъпването на суровината с над 40% в различните региони през март 2022 г. води и до поскъпване на олиото на едро и дребно, което продължава да е факт и няколко седмици, след като на някои места изкупните цени на слънчогледа тръгват надолу.

В Румъния разследват картел при цените на олиото, захарта и маслото, а някои от компаниите продават и на българския пазар

В Румъния разследват картел при цените на олиото, захарта и маслото, а някои от компаниите продават и на българския пазар

Това са хранителните продукти, чиито цени са се вдигнали най-много в северната ни съседка

Според КЗК затрудненията с обезпечаването на суровината се дължат "от една страна на непрекъснато променящата се конюнктура на международния пазар на слънчоглед и слънчогледово масло, а от друга са вследствие на възможно спекулативно покачване на цените на маслодайния слънчоглед от страна на зърнопроизводителите, особено изразително в периода от м. февруари до м. май 2022 г., в очакване достигането на по-високи цени, на които те да реализират своята продукция".

Последното е теза и на производителите на олио. Те "твърдят, че наблюдаваното през 2021 г. и 2022 г. спекулативно покачване на цените на маслодайния слънчоглед се дължи основно на нежеланието на част от зърнопроизводителите и търговците на зърно, които имат възможност за складиране и съхранение, да продават слънчоглед и умишлено да задържат количества, с цел продажба на по-висока цена".

България е единствената държава в ЕС, в която олиото поевтинява

Година след "войната" за олио: България се оказа единствената държава в ЕС, в която то ... поевтинява

Опашките, масовото презапасяване и страховете от дефицит остават в миналото

Така сред препоръките на КЗК са по-лесен достъп до механизми за подпомагане, насърчаване на търговията чрез стокови борси и публичен регистър на мелничните предприятия, но и "засилен мониторинг на пазара на зърно": "Липсата на по-строг и регулярен мониторинг създава условия за изкривяване на пазарната среда от гл. т. на предлагането на зърно в страната, евентуално задържане на наличности от страна на зърнопроизводителите/търговците в обектите за съхранение на зърно, което от своя страна би могло да доведе до изкуствено завишаване на цените".