Комисията за защита на конкуренцията образува производство за извършване на секторен анализ на конкурентна среда на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио и пшеничено брашно на територията на страната. Това става ясно от съобщение на сайта на Антимонополния регулатор.

КЗК извършва подобни анализи в случаите, в които конкуренцията в даден сектор може да бъде ограничена или нарушена. Целта на проучването е да стане ясно дали ценовите тенденции при пшениченото брашно тип "500" и слънчогледовото олио са повлияни от обективни икономически фактори или са следствие от изкривяване на пазарната среда.

Рекорден добив на пшеница и слънчоглед

От данните на КЗК е видно, че през 2021 г. производството на пшеница се е увеличило с 54.8% спрямо 2020 г., а това на слънчоглед - с 21.5%. Средният добив на пшеница на декар се е повишил през 2021 г. с 51.1%, а на слънчоглед - със 17.2 на сто. Същевременно КЗК установява повишаване на цената на пшеницата и маслодайния слънчоглед в периода от 2018 г. до 2021 г. и особено през 2021 г. спрямо предходната 2020 г.

Износът на пшеница - с близо 90% ръст

Паралелно с повишението на изкупните цени се забелязва и увеличение на количествата изнесена от страната пшеница. На база данни от Пристанище Варна, което формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица в страната, общо изнесеното количество пшеница от началото на текущата пазарна година до 2 януари 2022 г. е в размер на 939,3 хил. тона, което представлява ръст от 89,8% на годишна база.

През порта не са отчетени да са преминавали товари със слънчоглед за износ.

Тенденция за повишаване на цените 

Към края на март изкупните цени при хлебната пшеница достигат цена от 640 лв./тон без ДДС, а при фуражната са 623 лв./тон без ДДС. При царевицата и слънчогледът се наблюдава спад в цената, съответно с 0.5% и 6.3% на седмична база, като към 30 март 2022 г. средната изкупна цена на слънчогледа е 1 792 лв./тон без ДДС.

Цените на едро

На база публикувани данни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и информация за борсовите и тържищните цени бил установен сериозен ръст на цените на годишна база, което се потвърждава и в анализа на , където отчетените средногодишни стойности са най-високи за последните 5 години.

Дефицит от слънчогледово олио и рекордни цени на международните пазари

Дефицит от слънчогледово олио и рекордни цени на международните пазари

Украйна и Русия дават близо 80% от световния износ

Както е отразено в доклада основно влияние върху индекса на тържищните цени през 2021 г. оказва поскъпването на стоките и в това число олио и брашно.

Сравнителният анализ на средногодишните цени на едро на хранителни стоки показва, че цените на почти всички основни хранителни стоки, предмет на този анализ, през 2021 г. са по-високи в сравнение с 2020 г. като за цените на олиото и брашното е посочено, че през 2021 г. същите са пикови за последните 20 години.

Тенденцията за нарастване на цената на едро на брашното се запазва и през 2021 г. Съгласно годишния бюлетин на ДКСБТ за 2021 г. в началото на годината цената на брашното стартира от ниво 1.03 лв./кг., като през месец май цената започва плавно да се покачва и стига до ниво от 1.07 лв., последвана от ново увеличение през септември, когато килограм брашно е продавано на цена от 1.11 лв. и достигайки нова пикова стойност от 1.21 лв. в края на 2021 г. В 41% от областите в страната брашното се е търгувало на цена, по-висока от средната за страната, а маржът в цените в различните региони е приблизително 80%.

За какъв период ще стигне наличният слънчоглед за производство на олио у нас

За какъв период ще стигне наличният слънчоглед за производство на олио у нас

Подсигурена е сумата от 1,1 млрд. лева за изкупуване на зърно

Тенденцията за повишение на цената на олиото продължава и през 2021 г. В началото на 2021 г. цената на олиото стартира от ниво 2.60 лв./л., като същата се покачва през май до 3.24 лв., а в края на годината цената достига до 3.58 лв./л. или повишението е 38% спрямо цената в началото на януари. В 62% от тържищата олиото се е търгувало над средната за страната цена.

Цената на дребно на брашното се повишава постепенно

През 2018-а тя стартира от 1,03 лв./кг. От седмичния ценови анализ на Министерството на земеделието е видно, че през периода 15 - 22 декември 2021 г. цените на дребно на брашното в големите търговски вериги се движат в интервала от 1,21 лв./кг (Пазарджик и Пловдив) до 1,52 лв./кг (Видин, Враца и Монтана). В другите търговски обекти брашното се е предлагало на цени от 1,14 лв./кг (Пазарджик) до 1,61 лв./кг (Русе). Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,20 лв./кг за големите супермаркети и 0,25 лв./кг за по-малките магазини.

Брашното поскъпна с над 40%, а олиото - с 21%. Ето как се промениха цените само за седмица

Брашното поскъпна с над 40%, а олиото - с 21%. Ето как се промениха цените само за седмица

Преди ден министърът на икономиката Корнелия Нинова обяви, че има нарушения в ценообразуването на олиото

Цената на дребно на олиото се повишава незначително в периода 2018 - 2020 г. от 2,12 лв. до 2,26 лв., но през 2021 г. бележи съществено увеличение. От седмичния ценови анализ на Министерството на земеделието през периода 15 - 22 декември 2021 г. предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги е на цени от 3,72 лв./литър (Варна, Добрич и Шумен) до 4,09 лв./литър (Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Стара Загора и Хасково). Средната цена за страната е 3,94 лв./литър.

"От събраната до момента информация се установява, че при зърното и конкретно хлебната пшеница през 2021 г. събраната реколта е рекордна за последните години. Но паралелно с повишението на добива, е отчетен ръст и при износа, което потвърждава мнението на участниците на пазара, че търсенето надвишава предлагането. Въпреки високия добив, цената на суровината бележи ръст и в края на годината достига до рекордни нива, които се запазват и в началото на 2022 г.", коментират от КЗК.

Традиционно цената на суровината, а именно хлебната пшеница е част от структуроопределящите елементи на цената на брашното и хляба. Поради това повишението в нейната цена се е отразило пряко върху цената на брашното и върху цената на хляба през 2021 г.

Агнешкото месо поскъпна, ето с колко

Агнешкото месо поскъпна, ето с колко

Основната причина е повишената цена на царевицата

Друга основна причина за поетапното повишение през 2021 г., с тенденция за продължаване и през 2022 г. на цените на брашното и слънчогледовото олио, са цените на съответните енергоносители, които са ценообразуващ фактор в производството на тези продукти.

През 2021 г. се наблюдава значително повишение, както на електроенергията, така и на цената на природния газ.

На този фон от началото на настоящата 2022 г. тенденцията за повишаване на цените се запазва, като сред ценообразуващите фактори се включиха и такива, свързани с международната икономическа обстановка.