Възможно е цените на петрола към 2030 г. да паднат до 36 долара за барел. Тази е една от прогнозите, които се правят в обширен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Докладът "Световна енергийна перспектива 2021" (World Energy Outlook 2021) разглежда няколко различни сценария за изменение на цените на петрола до 2050 г. и при какви условия може да се случат сценариите.

Посочената прогнозна цена на нефта от $36 за барел към 2030 г. е възможна при сценария "Нетни нулеви емисии" (Net Zero Emissions). При него глобалната политика за неутралност по отношение на въглеродните емисии, ако бъде реализирана, ще доведе до падане на цените на нефта към 2030 г. до $36 за барел, а към 2050 г. - до 24 долара за барел. Подобно драстично падане в бъдеще на цените на нефта, особено спрямо сегашните им нива, се обяснява с това, че при реализиране на дадената стратегия, търсенето на нефт ще се понижи и съответно няма да е необходима разработката на нови находища.

При друг сценарий (Announced Pledges Scenario) в доклада на МАЕ, към 2030 г. цената на нефта ще бъде $67 за барел, а към 2050 г. - $64 за барел.

При т.нар. умерен сценарии (Stated Policies Scenario) на Международната агенция по енергетика се разглежда ситуацията, при която не всички цели по отношение на екологията и климата ще бъдат изпълнени до 2050 г. При този вариант, МАЕ прогнозира цените на петрола да бъдат в рамките $60-$90 долара за барел.

От МАЕ също така посочват, че търсенето на петрол в дългосрочна перспектива ще намалява при всички варианти на декарбонизация на икономиките в света. Според най-тежката прогноза, пикът на потреблението на нефт може да настъпи след 2025 г.

"Газпром Нефт" е готова да увеличи производството си според изискванията на ОПЕК+

"Газпром Нефт" е готова да увеличи производството си според изискванията на ОПЕК+

През 2020-а година "Газпром Нефт" намали производството на петрол с 4%

В доклада на МАЕ се конкретизира, че при прогнозата Net Zero Emissions търсенето на петрол към 2030 г. ще намалее до 72 млн. барела за денонощие, а към 2050 г. - до 24 млн. барела за денонощие. Сценарият Announced Pledges Scenario предполага, че търсенето на петрол ще стигне 97 млн. барела за денонощие към 2025 г., след което ще намалее до 77 млн. барела за денонощие до 2050 г. Съгласно прогнозата при Stated Policies Scenario, търсенето на нефт в света ще достигне пик от 104 млн. барела за денонощие към 2030 г., след което постепенно ще се понижава.

Преди дни от руското Министерство на финансите коментираха, че ако страните поддържащи достигането на въглеродна неутралност до 2050 г. не се откажат от плановете си, то търсенето на нефт в света в бъдеще може да падне "катастрофално", т.е. 4-6 пъти към 2050 г.