Дружеството на механиците в Япония е съставило списък на машините, изиграли уникална роля в развитието на промишлеността на страната и оказали особено въздействие върху живота на хората.

След дълги дебати, на „почетното табло" са закачени само 25 машинни технологии.

Главно място в списъка заема първият японски парен локомотив тип 230. Той е бил създаден по английски образци, но е отчитал физическите особености на дребните островни азиатци.

След парната машина се нарежда първият в света високоскоростен влак - „Синкансен", който е влязал в употреба през 1964 година и се е движил със скорост над 200 км/ч., откривайки нова ера в железопътния превоз.

В списъка присъства и миниатюрната „гастрокамера" на компанията Олимпус, създадена през 1950 по молба на медиците от Токийския университет за преглед на стомаха. Тя е прародител на много поколения устройства, които позволяват организмът на човека да се разглежда отвътре.

Достойни за почести според японците са също и мостовите съоръжения над редица японски реки. Тяхата централна част може да се вдига леко нагоре, откривайки по този начин проход за големите кораби.

В списъка има и съвсем неизвестни механизми, които обаче са изиграли важна роля в живота на хората: например моторчето на Хонда за велосипед, благодарение на което милиони японци в началото на 50те са минали на мотопеди.

Класацията ще се разширява още - в следващите 10 години членовете на дружеството на механиците искат да съставят списък от 100 японски машини, заслужаващи почести.