Международният валутен фонд повиши прогнозата си за растеж на световната икономика за 2023 г. до 2,9% от 2,7% през октомври, като по този начин фондът се върна към оценката си от юли. Очаква се растежът да се ускори до 3,1% през 2024 година. Предварителната оценка за глобалния растеж през 2022 г. е 3,4%, което е 0,2 процентни пункта над оценката от октомври.

По-високата оценка за възстановяването на световната икономика МВФ свързва с "неочаквани положителни промени и по-голяма от очакваната стабилност на динамиката в много страни". Въпреки това фондът отбелязва, че прогнозираният глобален икономически растеж за 2023 и 2024 г. (както и действителният резултат за 2022 г.) е под историческата средна годишна стойност от 3,8% от 2000 до 2019 г.

Въпреки че прогнозата за световната икономика е леко подобрена, балансът на рисковете все още е в посока надолу, макар и в по-малка степен в сравнение с периода на изготвяне на предходната октомврийска прогноза, отбелязва МВФ.

По този начин фондът вижда възможността за по-силен импулс от задържаното търсене в много страни или по-бързо забавяне на инфлацията. В същото време има заплахи за растежа в Китай, където на фона на все още ниски нива на имунитет на населението и недостатъчни болнични легла, особено извън големите агломерации, "значителни последици за здравната система могат да попречат на икономическото възстановяване", казват от МВФ.

Освен това основните рискове включват ескалация на украинския конфликт, както и затягане на условията за финансиране по света, което може да изостри дълговата криза.

Оценки по държави

Икономиките на нововъзникващите пазари и развиващите се страни, според фонда, ще нараснат с 4% през 2023 г. (предишна прогноза - 3,7%), през 2024 г. - с 4,2% (предишен очакван растеж от 4,1%).

Прогнозата за растеж на китайската икономика тази година е подобрена с 0,8 процентни пункта. - до 5,2%, през 2024 г. ръстът ще бъде 4,5%.

Прогнозата за растеж на БВП на Индия за 2023 г. остава непроменена на 6,1%. Очаква се ръст от 6,8% през 2024 г.

Прогнозата за растеж на бразилската икономика е повишена за текущата година до 1,2% от 1%, през 2024 г. растежът ще бъде 1,5%.

Оценката за растеж на БВП в развитите страни през 2023 г. е подобрена с 0,1 процентни пункта до 1,2%, през 2024 г. растежът ще бъде 1,4%.

Прогнозата за икономически растеж на САЩ за тази година е повишена с 0,4 процентни пункта. - до 1,4%, през 2024 г. се очаква увеличение от 1%.

Икономиката на страните от еврозоната тази година, според МВФ, ще нарасне с 0,7%, прогнозата е подобрена от 0,5% през октомври. За 2024 г. фондът предвижда растежът да се ускори до 1,6%.

За германския БВП фондът промени оценката си от падащ към нарастващ - с 0,1%, през 2024 г. очаква ускоряване до 1,4%.

В същото време МВФ очаква икономиката на Обединеното кралство да намалее през 2023 г. с 0,6%, по-рано тази година беше прогнозирано да нарасне с 0,3%. През 2024 г. фондът очаква БВП на Великобритания да нарасне с 0,9%.

Прогнозата за растеж на Испания за текущата година е намалена до 1,1% от 1,2%, през 2024 г. се очаква растеж от 2,4%. За Франция оценката за настоящата година не е променена - плюс 0,7%, догодина ръстът ще е 1,6%.

За италианската икономика МВФ очаква ръст от 0,6% вместо спад от 0,2%, през 2024 г. очаква ръст от 0,9%.

Прогнозата за растеж на БВП на Япония за текущата година се увеличи до 1,8% от 1,6%. През 2024 г. растежът ще се забави до 0,9%, смятат от МВФ.

Инфлация

МВФ очаква около 84% от страните да имат по-ниска обща инфлация през 2023 г., отколкото през 2022 г. Глобалната инфлация се очаква от фонда да намалее от 8,8% през 2022 г. (средногодишно) до 6,6% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., по-високо от нивата преди пандемията (2017-2019 г.) от около 3,5%.

В напредналите икономики се очаква средната годишна инфлация да спадне от 7,3% през 2022 г. до 4,6% през 2023 г. и до 2,6% през 2024 г., от 7,3% през 2022 г. до 2,6% през 2024 г., в някои случаи. В нововъзникващите пазари и в развиващите се икономики прогнозираната годишна инфлация ще намалее от 9,9% през 2022 г. до 8,1% през 2023 г. и до 5,5% през 2024 г., над средното ниво от 4,9% преди пандемиите (2017-2019 г.).