Обемът на руските инвестиции в Беларус през 2023 г. се е увеличил с 1,2 млрд. долара спрямо 2022 г. (когато бяха 3,9 млрд. долара) и възлиза на 5,1 млрд. долара, което представлява 30% годишен ръст. Това се случва на фона на външен санкционен натиск спрямо двете страни, коментираАлла Биленко, ръководител на главния отдел за координация и развитие на статистическите системи на Статистическата служба на Беларус "Белстат".

"Миналата година взаимната търговия между двете страни се увеличи с 6,3% в сравнение с 2022 година. През 2023 година обемът на инвестициите в Република Беларус от Русия достигна 5,1 млрд. долара - това е увеличение с 1,2 млрд. долара спрямо 2022 г.", цитира агенция БелТА Биленко.

Най-продаваните нови автомобили в Беларус през 2023 година

Най-продаваните нови автомобили в Беларус през 2023 година

Начело с голяма преднина е китайска марка, следвана от руска

Тя добавя, че миналата година броят на икономическите субекти в Беларус с инвестиции от Русия е 2312, което е с 52 броя (2,5%) повече от предходната година. Представителят на "Белстат" отбелязва, че в условията на "безпрецедентен външен натиск, Беларус и Русия неизменно си оказват взаимна икономическа подкрепа", както се вижда от статистическите данни.

По думите на Биленко, статистическите служби на Беларус и Руската федерация миналата година са постигнали "пълна съпоставимост на основните показатели, в съответствие с международната методология". Това вече е факт за такива основни сектори, като: статистика на труда, демографска статистика, статистика на потребителските цени, индустрия, наука и иновации, търговия "на едро" и "на дребно", обществено хранене.

Беларус официално се отказа от влизане в Световната търговска организация - след 30 години чакане

Беларус официално се отказа от влизане в Световната търговска организация - след 30 години чакане

Група държави вече поискаха прекратяване на преговорите със страната