Нови 150 свободни места за берачки на ягоди в Испания обявява Агенцията по заетостта.
Подходящите кандидатки са на възраст между 25 и 40 години. Те трябва да имат опит в селското стопанство, както и да умеят да издържат на високите температури в парниците през пролетта. Познанията по испански се считат за предимство, но не са задължителни.

Крайната дата за кандидатстване в бюрата по труда в регионите на София, Благоевград и Пловдив е 24 февруари. Записванията стават в бюрата по труда по местоживеене. Желаещите от други региони могат да изпращат документите си на електронния адрес: ispania_yagodi@az.government.bg. Интервютата ще се състоят в началото на март в София. Одобрените кандидати ще заминат за различни стопанства, разположени в Палос де ла Фронтера, провинция Уелва, след средата на март.

Чистата дневна надница, след всички удръжки за социални и здравни осигуровки, е 38,08 евро. Работи се по 6,5 часа на ден. Местният работодател ще поеме разходите за квартира на служителите си, както и за прибирането им до България, ако останат до края на кампанията. Храната ще е за сметка на работниците. Жените ще платят сами билета си до Испания, като стойността му ще бъде удържан от първата им заплата.