Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в София град е разкрило най-мащабната и организирана схема за измами, установявана в системата на НОИ, за източване на средства от фонд "Пенсии" на ДОО чрез използване на неистински удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, издадени от Държавна фирма "Строймашинженеринг".

Схемата е разкрита и доказана от извършените от столичното ТП на НОИ проверки и от разследване, проведено от МВР и от Националната следствена служба, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата. Установеното при разследването сочи за предварителна и продължителна във времето подготовка, като е избран "подходящ" осигурител - държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 г., обявила се за правоприемник на друга държавна фирма - "Транстехника", учредена през 1989 г. и правоприемник на Стопанско обединение "Вагоностроене", включващо няколко завода. По този начин ДФ "Строймашинженеринг" се явява привидно легитимирана да съхранява ведомости за заплати на СО "Вагоностроене" и ДФ "Транстехника" и включените в състава им заводи и поделения за периода от 1982 г. до 1999 г.

НОИ: На 100 осигурени се падат около 74 пенсионери

НОИ: На 100 осигурени се падат около 74 пенсионери

Броят на пенсионерите през изминалата година е намалял с 42 563 души

В над 90 на сто от случаите (освен от ДФ "Строймашинженеринг") заявителите представят и удостоверения, издадени от ЖПЗ "Г. Димитров", а в трудовите им книжки има заверен стаж от завода, който като част от състава на СО "Вагоностроене" за кратък период е бил към ДФ "Транстехника". При издаването на тези документи е използвано обстоятелството, че през 1999 г. архивът на ЖПЗ "Г. Димитров" е бил унищожен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ "Г. Димитров" и ДФ "Строймашинженеринг", са за длъжности от първа или втора категория труд и са за периоди, които стриктно допълват липсващи периоди на действително положен трудов стаж.

В приключилите през периода 2019 - 2022 г. десетки съдебни дела по жалби на лица, депозирали в ТП на НОИ - София град документи от ЖПЗ "Г. Димитров" и ДФ "Строймашинженеринг", било доказано, че тези документи са неистински и не удостоверяват реално придобити осигурителен стаж и осигурителен доход в посочените предприятия. В съдебните производства се доказва, че лицата в претендираните периоди са работили при друг осигурител и често образователната и професионална им квалификация не предполага работа на посочените в документите длъжности - според последните в леярски цех са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и други. 

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Ето кои са ключовите фактори:

Общият брой заявления, подадени в ТП на НОИ - София град в периода от 2012 г. до 2017 г. с документи от посочената държавна фирма е над 350.

"С разкриването от ТП на НОИ - София град на схемата за ощетяване на фонд "Пенсии" е предотвратено нанасянето на щета на ДОО в особено големи размери, предвид че се касае за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева", посочват от НОИ.