Пенсиите на хиляди пенсионери са били запорирани заради дългове. Това става ясно от Годишния отчет на Националният осигурителен институт (НОИ) за 2021 г. 

От него става ясно, че през изминалата година са били обработени 10 511 запори, наложени върху пенсиите по реда на Гражданския процесуален кодекс от държавни и частни съдебни изпълнители (при 16 990 през 2018 г., 12 018 през 2019 г. и 10 307 запори през 2020 г.).

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

Финансовият министър очаква в пленарна зала "депутатите да проявят разум"

Същевременно обаче общият брой на запорните съобщения е достигнал 16 727.

"Наблюдаваната трайна тенденция за намаляване на броя на пенсионерите, от чиито пенсии се правят удръжки по запори", коментират от НОИ. Според експертите това се дължи както на увеличаването на размера на минималната работна заплата за страната (определяща несеквестируемия минимум, поради което удръжките по наложени запори върху пенсиите под посочения размер са преустановени), така и на намалението при общия брой на пенсионерите.

През изминалата година минималната работна заплата за страната възлизаше на 650 лева, а от 1 април тази година тя вече е 710 лева.

Пенсии до 3400 лева, 600 лева данъчни облекчения на дете: Какво включва антиинфлационният план за 2 милиарда лева?

Пенсии до 3400 лева, 600 лева данъчни облекчения на дете: Какво включва антиинфлационният план за 2 милиарда лева?

От "Продължаваме промяната" анонсираха публично социални мерки, които предстои да бъдат обсъдени

По закон, aко пенсионер получава между 650 лева (колкото е била минималната работна заплата миналата година) и 1300 лева (двукратния й размер), то на него ще му удържат една трета от дохода, ако няма деца и една четвърт, ако има такива, които издържа. Това означава, че ако пенсията е 651 лева, то запорът ще бъде съответно 195 лева или 162,75 лв. на месец в зависимост от това дали има деца.

Ако осъденият пенсионер получава на месец възнаграждение между 1300 и 2600 лева, то запор ще бъде наложен или на половината или на една трета от сумата, в зависимост от това дали има или не деца.

Все по-малко нови пенсионери

От доклада е видно още, че общият брой на постъпилите през 2021 г. заявления, свързани с отпускането и преизчисляването на пенсиите, във всичките 28 териториални поделения на НОИ е 209 889, което е с 32 612 заявления по-малко от 2020 г.

От таблицата е видно, че намаляват както пенсиите за трудов стаж и възраст, така и тези за инвалидност. Увеличение има обаче при наследствените и вдовишките пенсии.

Променят начина на изплащане на пенсии от чужбина

Променят начина на изплащане на пенсии от чужбина

В момента съществуват два варианта за изплащане на този вид пенсии

Близо два пъти се е понижил броят на новите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите с допълнително придобит осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането. Това се дължи на приетата нова разпоредба за служебно преизчисляване, без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите, от 1 април 2021 г. на всички лични трудови пенсии с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им, съответно след последното преизчисление на пенсиите им.

Десетте териториални поделения с най-висок общ брой на приети заявления през 2021 г. са:

  • София-град - 44 001 бр., 
  • Пловдив - 18 488 бр., 
  • Бургас - 11 771 бр., 
  • Варна - 11 460 бр., 
  • Стара Загора - 8 985 бр., 
  • Хасково - 8 825 бр.,
  • Благоевград - 8 399 бр., 
  • Плевен - 7 553 бр., 
  • Велико Търново - 7 387 бр., 
  • София-област - 7 117 бр.
Ще доведе ли актуализацията до вдигане на данъци?

Ще доведе ли актуализацията до вдигане на данъци?

Според икономически и финансови експерти - да

Най-нисък е броят на приетите заявления в ТП Монтана - 4 250 бр., ТП Ловеч - 3 969 бр., ТП Ямбол - 3 359 бр., ТП Габрово - 3 229 бр. и ТП Видин с 2 936 броя.