Да се преустанови възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите от чужбина. Това се предлага с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикуван за обществено обсъждане. 

В момента съществуват два варианта за изплащане на пенсиите oт чужбина - чрез чуждия осигурителен институт или директно на лицата по лична сметка в банка или с поименен чек на адрес, намиращи се на територията на страната, където е постоянният адрес на лицето.

Колко пари получиха хората с право на "втора" пенсия?

Колко пари получиха хората с право на "втора" пенсия?

Изплащането на тези суми започна през септември 2021 година

При извършения преглед на изплатените пенсии било установено, че способът за изплащане чрез поименен чек на практика не се използва (към юни през 2021 г. били установени 19 случая на изплащане на пенсия по този ред). Практиката показва, че пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин. Същевременно този начин на разплащане се отразява несъразмерно на бюджета на ДОО - за отпечатване на 100 броя чекове са необходими 650 евро.

Средният размер на "втората" пенсия е 284 лева

Средният размер на "втората" пенсия е 284 лева

Най-масово предпочиталият вид плащане е бил за период от 1 до 3 г.

"С оглед на това, предвид изключително малкия брой пенсионери, които са избрали да получават пенсията си по този начин, както и с оглед разходите, необходими за поддържане на изплащането на пенсиите чрез поименни чекове, запазването на този способ се явява нецелесъобразно", мотивират се вносителите.

Според европейските правила НОИ признава осигурителния стаж на българите, натрупан в страните от ЕС и в държави, с които страната ни има подписани спогодби, но не и осигурителният доход. Той има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която се е осигурявал конкретен човек.

Защо милиони хора във Великобритания могат да останат без добра пенсия?

Защо милиони хора във Великобритания могат да останат без добра пенсия?

Около 10 милиона души на Острова могат да останат без достатъчно пари при пенсиониране - просто, защото не знаят нищо за опциите, които имат. А това засяга и много наши сънародници, които от години живеят, работят и се осигуряват там

Последните актуални данни сочат, че през 2020 г. 50 162 души у нас са получавали пенсия, в която е включен и стаж за работа в чужбина. За сравнение през 2019 г. такава пенсия са получавали 46 000 души у нас.