Близо 715 хил. лева са били изплатени на първите пенсионери с право на т.нар. "втора пенсия" за месеците от септември до декември. Това става ясно от предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г., публикувани от Комисията за финансов надзор. 

Припомняме, че изминалата 2021-а се беше важна година за пенсионно-осигурителната система на страната - пенсионираха се първите жени, имащи право на т.нар. втора пенсия, след като в сила влязоха редица промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Така "втората" пенсия на бъдещите пенсионери се определя на база: средствата в индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето й, в зависимост от направените вноски, и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки. Текстовете дават възможност на хората да избират различни видове плащания, някои от които имат предвидени условия за унаследяване, а други не.

Къде ще бъдете пенсионер най-дълго време

Къде ще бъдете пенсионер най-дълго време

В България данните са близки със средното за страните от ОИСР

В зависимост от желанието си, осигурените хора вече могат да избират между три вида пожизнени пенсии:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия,
  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане,
  • пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Така към края на 2021 г. бяха създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода от 1 септември 2021 г. до 31 декември 2021 г. били сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

Пенсията на всеки втори нов пенсионер расте, а на други 30% намалява

Пенсията на всеки втори нов пенсионер расте, а на други 30% намалява

НОИ направи анализ на вече приети законови промени. Какво показва той?

През същия период за пенсии от ФИПП били изплатени 52 хил. лв, а от ФРП - 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове пък били изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.