Като цяло пенсиите представляват основния източник на доходи за европейците на възраст над 65 години. По-малко от половината жители в ЕС обаче са уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през този период от живота си. Това поражда опасения относно адекватността на пенсиите. Близо 49 хиляди пенсионери у нас получават пенсия от 2000 до 2 500 лева.

Почти двойно по-малко 22 528 души вземат пенсия от 2500 до 3 000 лева. Седем пенсионери у нас пък получават от над 3 400 лева пенсия, всички от които са в София, показват данни на НОИ.

Най-много от тези с доход от пенсия в размер на 3 400 лева са в София - 2 109 души. Следват областите Бургас и Варна със съответно 422 души и 342 души.

Наскоро ви представихме данни за средният брутен месечен разход за пенсия за старост на пенсионер в рамките на ЕС от европейската статистика Eurostat.

Българите са с най-ниски пенсии в ЕС. Само в една страна от Европа те са по-малки от тези у нас

Българите са с най-ниски пенсии в ЕС. Само в една страна от Европа те са по-малки от тези у нас

По-малко от половината хора в ЕС обаче са уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през този период от живота си

Данните за 2021 г. сочат, че средният брутен месечен разход за пенсия за старост на пенсионер в рамките на ЕС варира - 2575 евро в Люксембург до 226 евро в България, а средната стойност за ЕС е 1224 евро. Това означава, че България е с най-ниските средни пенсии в Европейския съюз.

Наистина най-голям брой пенсионери у нас получават най-ниската пенсия, която е под 580,57 лв. Това е реалността за над 414 800 души.

Над 396 000 пенсионери получават пенсия в размер на 580,57 лв. По-многобройни са тези, които които получават пенсии в размер от 580,58 до 700 лева - числото на пенсионерите с този доход е над 390 000 души.

Що се отнася до размера на пенсиите (средно) по области, най-високи са тези в София-град - 1037 лв., следвани от Бургас - 928 лева, Перник- 901 лева, Варна - 887 лева.