Потребителските цени през декември 2017 г. спрямо ноември са се покачили с 0.4%. Годишната инфлация цялата изминала година за (декември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 2,8 на сто, показват данните на Националния статистически институт.

През декември 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;
 • облекло и обувки - намаление с 0.6%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
 • здравеопазване - намаление с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.9%;
 • съобщения - увеличение с 0.3%;
 • развлечения и култура - увеличение с 3.3%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1.1%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%.

Индексът на цените за малката кошница за декември спрямо ноември е 100.1%, а от началото на годината (декември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 103.4%.

През декември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец; нехранителни стоки - цените остават на равнището от миналия месец; услуги - увеличение с 0.3%. 

Графика на инфлацията на месечна и на годишна база

Снимка 333707

Източник: НСИ