През януари - септември 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 0.5%, показват предварителните данни на Националния статистически институт..

Само за септември общият експорт възлиза на 4 045.8 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 36 807.7 млн. лв., или с 3.3% по-малко спрямо същия период на 2015 година.

През септември общият внос се увеличава с 1.6% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 165.6 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - септември и е на стойност 3 067.6 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Предварителните данни на НСИ за периода януари - септември показват, че износът на България за трети страни намалява с 12% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева.

Само за септември експортът ни за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през периода януари - септември 2016 г. намалява с 11.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 12 326.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна (табл. 3 от приложението).

През септември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 434.3 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - септември 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 607.4 млн. лева.

Търговия на България с ЕС

Според предварителните данни на НСИ през периода януари - август 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 20 178.2 млн. лева .

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През август 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 8.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 681.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - август е отрицателно и е на стойност 1 571.8 млн. лева.