Износът на България за страни извън ЕС през периода януари - март намалява със 17.4% в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. и е на стойност 3 504.9 млн. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 55.0% от износа за трети страни.

През март износът на България за трети страни намалява с 10.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 264 млн. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - март 2018 г. намалява с 4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 4 955.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През март вносът на България от трети страни намалява с 25.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 471.9 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - март е отрицателно и е в размер на 1 450.3 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - март 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 12 464.7 млн. лева. В сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 2.4%.

През март 2018 г. общият износ възлиза на 4 443.6 млн. лв. и се увеличава с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - март 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 14 756.3 млн. лв. или с 5.7% повече спрямо същия период на 2017 година.

През март 2018 г. общият внос намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 127.9 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - март и е на стойност 2 291,6 млн. лева.

Търговия на България с ЕС (предварителни данни)

През периода януари - февруари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 5 780.2 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През февруари. износът за ЕС нараства с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 685.9 млн. лева.

Вносът на България от ЕС за първите два месеца на годината се увеличава с 12.3% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 6 145.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция .

През февруари вносът на България от държавите членки на ЕС, нараства с 3.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 918.8 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари - февруари 2018 г. е отрицателно и е на стойност 364.9 млн. лева.