Индексът на потребителските цени за февруари спрямо януари 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2019 г. - декември 2018 г.) е 1.1%, а годишната инфлация за февруари спрямо съответния месец на 2018 г. е 3.2%, показват данните на Националния статистически институт.

Инфлация на месечна и годишна база

Снимка 411884

През февруари спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.7%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.1%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.2%;
 • съобщения - намаление с 0.9%;
 • развлечения и култура - намаление с 1.0%;
 • образование - увеличение с 0.4%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.5%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за февруари. спрямо януари 2019 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината е 0.5%, а годишната инфлация за февруари спрямо същия месец на 2018 г. е 2.4% .

Индексът на цените за малката кошница за февруари спрямо януари е 101.0%, а от началото на годината (февруари 2019 г. - декември 2018 г.) е 102.2%.

През февруари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 2.2%; нехранителни стоки - намаление с 0.2%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.