Обединените арабски за първи път ще въведат корпоративен данък върху печалбата на бизнеса, съобщи Министерството на финансите, цитирано от CNBC.

Това ще бъде значителна промяна за страна, която привлича бизнеси от цял ​​свят, благодарение освободена от данъци търговия. От 1 юни 2023 година фирмите вече ще бъдат облагани с данък.

Данъчната ставка ще бъде 9% за доход над 102 000 долара и нула под тази сума, като целта е "подпомагане на малкия бизнес и стартиращи фирми", според министерството.

Физическите лица все още няма да бъдат облагани с данък върху доходите си от заетост, недвижими имоти, капиталови инвестиции или други лични доходи, които не са свързани с търговия или бизнес в ОАЕ, уточняват от министерството. Данъкът няма да засегне и чуждестранни инвеститори, които нямат бизнес в страната.

Междувременно бизнесът в свободните икономически зони може да "продължат да се възползват от корпоративните данъчни стимули", стига да "отговарят на всички необходими изисквания", казват от министерството. Компаниите в свободни зони на ОАЕ се радват на нулев данък и други предимства.

"Корпоративният данък ще бъде дължим върху печалбите на предприятията от ОАЕ, както е отчетено в техните финансови отчети, изготвени в съответствие с международно приемливите счетоводни стандарти. Данъкът ще се прилага за всички предприятия и за търговски дейности, с изключение на добива на природни ресурси, които ще останат обект на корпоративно данъчно облагане на ниво емирство.