Започна обсъждането на второ четене на промените в Закона за автомобилните превози в Народното събрание.

В дневния ред на парламента влизат още промените на второ четене в Закона за стоковите борси и тържищата, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в Закона за управление при кризи, както и в Закона за посевния и посадъчния материал.

На първо четене депутатите ще трябва да разгледат промените в Закона за държавния служител, в Закона за администрацията, в Търговския закон, както и в Наказателно-процесуалния кодекс.