Експортната политика на България за периода 2008 - 2013 г. предвижда след реализирането на комплекс от мерки в подкрепа на износа през 2018 г. неговите обеми да достигнат 75 млрд. евро.

Това съобщава Expert.bg като се позовава на думите на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров при представянето на експортната политика на страната.

До 2014 г. се очаква износът на страната да започне да превишава вноса.

Сред макроикономическите условия за постигането на тези цели е да има годишен ръст на БВП от 7 на сто, запазване на съществуващия обем чуждестранни инвестиции и годишен ръст на износа от около 18 на сто.

За да се координира експортната политика на страната, се предвижда да бъде създаден консултативен съвет към Министерския съвет, който ще се занимава в икономизацията на външната политика на България.

В съвета ще участва ресорният вицепремиер Ивайло Калфин, министърът на икономиката и заместник-министри от най-важните структурни звена. Към министерството на икономиката ще има експортен съвет, който ще прави политиката за стимулиране на износа, каза министърът.

Планира се да бъдат стимулирани инвеститори, ангажирани със създаването на производствени центрове, ориентирани към външния пазар. Една от целите на стратегията е до 2013 година да бъдат изградени 100 индустриални центрове.