Международният съвет по зърното (IGC) публикува редовния си месечен доклад за състоянието на световния зърнен баланс.

Преди дни Международният съвет по зърното (IGC) публикува редовния си месечен доклад за състоянието на световния зърнен баланс.

Прави впечатление, пише sinor.bg, че в януарския доклад на оценката за производството на пшеница през 2018/19 г. е коригирана нагоре с 8 милиона тона в сравнение с ноемврийския доклад - от 729 млн. т на 737 млн. тона. За това увеличението са повлияли най-вече актуализираните спрямо ноември данни за добива от пшеница в Русия (ръст от 69,5,6 млн. т, до 71,6 млн. т), ЕС (от 136,7 млн. т на 137,7 млн. т.) и Канада (от 31,0 млн. т на 31,8 млн. т) ноември.

IGC публикува и първата си прогноза за световното производство на пшеница през 2019/20 маркетингова година. Водещите експерти очакват глобалният добив да възлезе на 751 милиона тона, в сравнение с 737 млн. тона през настоящия сезон.

Добив от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

Снимка 403674

С 2,5 млн. тона спрямо ноемврийската прогноза е увеличена и оценката за глобалното производство на царевица през текущия сезон - до 1,076 млрд. тона . Това е с 29 млн. т повече, в сравнение с 2017/18 г. и е вторият по големина резултат след рекордната 2016/17 г., когато глобалният добив от царевица възлезе на 1,087 млрд. тона.

По-оптимистичната прогноза е следствие от корекцията на оценките за реколтата в Европейския съюз с 3,5 млн. тона нагоре до 65 млн. тона и за Украйна с 2 млн. тона до 35,5 млн. тона.

В същото време очакванията за реколтагта в Бразилия и ЮАР вече са по-песимистични, намалени с по 1,6 млн. т - съответно, до 93,5 млн. тона и 10,7 млн. тона.