ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) предупреди, че ФЕД може да се наложи да покачи лихвите още, с оглед на това че ценовата стабилност все още не е постигната.

Междувременно ОИСР посочи, че въпреки ниските разходи за единица труд, ЕЦБ трябва да покачи лихвите до по-нормални нива, предвид по-силния икономически растеж. ОИСР отбеляза, че паричната политика на Bank of England е била ефективна и добави, че BоE трябва да е бдителна.

По отношение на японската парична политика ОИСР остана предпазлива, като не предвиди покачвания на лихвите преди появата на ясни сигнали за възникването на инфлация.

ОИСР повиши прогнозата си за растежа на БВП на страните от Г7 през 2006 до 3% от 2.9% според прогнозите през май. Прогнозата за растежа в САЩ бе оставена без промяна на 3.6%, тези за Япония и Канада бяха занижени съответно до 2.5% и 2.8% от 2.8% и 3.1%, а очакванията за Германия, Франция, Италия, Еврозоната като цяло и Великобритания бяха завишени.

Растежът в Еврозоната се очаква да е 2.7% тази година спрямо 2.2% през май, а този във Великобритания се очаква да е 2.8% спрямо +2.4% при последните прогнози.