Темповете за растежа на световната икономика през 2016-а практически не се променят спрямо миналата година, глобалният Брутен вътрешен продукт ще нарасне с 3 на сто.

Това са констатациите на юнския доклад „Прогнози за световната икономика” на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

За 2017 г. прогнозата за световния икономически ръст се коригира незначително, като се ускорява до 3,3%. По същество основните очаквания на организацията не са се променили в сравнение с прогнозните данни от февруарския доклад.

ОИСР понижи прогнозата си за ръста на икономиката на САЩ през 2016 г. от 2% на 1,8 процента. Обратното очакванията за растеж Брутния вътрешен продукт на еврозоната се подобряват – от 1,4% до 1,8 а сто.

Прогнозата за ръста на БВП на Великобритания е влошена до 1,7%, а на Германия е подобрена от 1% до 1,6%.

Като цяло темпът на повишаването на Брутния вътрешен продукт на страните членки на ОИСР се оценява на 1,8% през тази година и на 2,1% в през 2017 г., се казва в съобщението на организацията.

Сравнително слабите показатели за световния икономически растеж са обусловени от ниските темпове на глобалната търговия, ниското ниво на инвестициите и понижената активност на ключовите развиващи се пазари.