Ръстът на световната търговия през 2021 г. се очаква да бъде 23% на годишна база. Тази прогноза се съдържа в доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), публикуван в Женева, пише БГНЕС.

"Очаква се световната търговия да достигне 28 трилиона долара през 2021 г., което означава ръст от 23% спрямо 2020 г.", пише в доклада.

От организацията подчертават, че "растежът на световната търговия се стабилизира през втората половина на 2021 г., като има увеличение от 1% на тримесечна база". В същото време растежът на търговията със стоки е достигнал рекордни нива през третото тримесечие, докато търговията с услуги "показва динамика на растеж, но остава под нивата отпреди пандемията". Като цяло, експертите оценяват ръста на търговията "между страните и секторите" като "неравномерен".

Според статистически данни, цитирани от ЮНКТАД, в Русия износът на стоки през третото тримесечие на тази година е бил с 32% по-висок от средния за 2019 г., докато износът на услуги е бил с 15% по-нисък от този през 2019 г. От друга страна, руският внос на стоки бележи 21% увеличение, а вносът на услуги - 30% спад.

Износът на стоки и услуги на Китай се е увеличил съответно с 34% и 46% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 2019 г. За САЩ е регистрирано 7% увеличение на износа на стоки и 1% намаление на износа на услуги. Европейският съюз, от своя страна, отбелязва съответно нарастване с 9% на износа на стоки спрямо 2019 г. и намаление с 1% на износа на услуги.

Несигурна перспектива за 2022 година

В доклада на ЮНКТАД се отбелязва, че "положителната тенденция в международната търговия през 2021 г. е до голяма степен резултат от силното възстановяване на търсенето през първата половина на 2021 г. поради облекчаването на ограниченията, свързани с пандемията, пакета от икономически стимули и повишаването на цените на суровините".

Въпреки това ЮНКТАД смята, че перспективите за 2022 г. са "много несигурни". Като причина за липсата на яснота експертите посочват "забавянето на икономическото възстановяване" през втората половина на 2021 г. В Китай растежът през третото тримесечие "е по-нисък от очаквания и по-нисък от този през предходните тримесечия".

Нарастващите цени на суровините и инфлационният натиск "също биха могли да окажат отрицателно въздействие върху икономическите перспективи и международните търговски потоци". Освен това големите икономики, включително тези на Европейския съюз, "продължават да се сблъскват със сътресения, свързани с COVID-19" и тези сътресения "биха могли да окажат отрицателно въздействие върху потребителското търсене", което ще се отрази на търговската статистика през следващите месеци.

Световната търговия със стоки се ускорява до 5 годишен рекорд

Световната търговия със стоки се ускорява до 5 годишен рекорд

СТО отчита силна експанзия след шока от пандемията COVID-19 през миналата година

В доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие като фактори за несигурност се посочват още "смущенията в логистичните мрежи", нарастващите разходи за доставки, недостигът на полупроводници в света и дълговите тежести в няколко големи държави.

Подчертава се, че рязкото нарастване на търсенето през 2021 г. е довело до "напрежение във веригата за доставки". "Логистичните прекъсвания и високите цени на горивата доведоха до още по-голям недостиг на доставки и драстично увеличение на разходите за доставка", се посочва още в доклада. Ситуацията се влияе и от "настоящото геополитическо напрежение между някои от големите икономики, което може да доведе до подновяване на търговските конфронтации със сериозни последици за международните търговски потоци", посочват експертите.