Коронавирусът засегна тежко световната търговия и доведе до сериозни смущения във веригите за доставка на ключови за производството суровини и компоненти. На фона на новото затваряне в Европа търговията е изправена пред нов период на несигурност.

В тези условия от платформата HowMuch разглеждат кои са стоките и продуктите, които са ключови за износа на държавите по света. Те разглеждат тези категории, които са с най-голям дял на експорта за отделните страни спрямо данни към 2018 година.

Накратко може да се каже, че петролът е единствената експортна суровина, която е еднакво важна за различните части на света. Нейният износ е водещ, както за Северна Америка, така и за Близкия Изток, Африка и Русия.

Конкретно в случая с Европа от първостепенно значение е автомобилният сектор, както и тежката промишленост и по-конкретно преработката на различни суровини, най-често петрол.

Ето и как точно изглежда картата на Стария континент спрямо износа:

В синьо са оцветени страните, за които експортът на автомобили и самолети е на първо място. В сърцето на Европа на първо място е именно експортът на коли. Лидерът тук е Германия, като всяка година тя продава в останалите части на света автомобили на обща стойност от около 155,7 милиарда долара.

Индустрията е от първостепенна важност още както за държави, като Полша, Чехия, Словакия и Унгария, така и за съседна Румъния, Испания и Португалия. Мощният двигател на автомобилната индустрия е и причината в няколко държави най-голям да е експортът на гуми. Това важи за Сърбия и Молдова.

Другият лидер в Европа е петролът и продуктите, получени от преработката му. В тази категория влизат Русия, Беларус, Норвегия, Финландия, Холандия, както и България, Литва, Гърция и Хърватия.

За три европейски държави от най-голямо значение е износът на лекарства. Това са Италия, Ирландия и Дания. Черна гора и Исландия пък разчитат най-много на този на алуминий.

Има и някои изключения, разбира се. Така например Швейцария е страната, за която износът на злато е на първо място. За Босна това важи за електроенергията, а за Латвия - за дървесината. Албания пък печели най-много от експорта на обувки.

Снимка 504196