През 2018 г. държавите-членки на ЕС са внесли дрехи на стойност 166 милиарда евро, малко повече от половината от които са от държави извън ЕС (51% или 84 милиарда евро). В сравнение с 2013 г. вносът на дрехи в държавите-членки на ЕС се е увеличил с 25%, съобщава Евростат.

Държавите-членки на ЕС изнасят дрехи за 116 милиарда евро, като по-голямата част от тях са за други държави-членки на ЕС (77%, или 89 милиарда евро). В сравнение с 2013 г. това е увеличение от 36% на стойността на общия износ на държавите-членки на ЕС.

Германия, най-големият вносител на дрехи

През 2018 г. Германия е внесла дрехи на стойност 17 милиарда евро от държави извън ЕС (20% по стойност внос от общия на дрехи в ЕС от страни извън ЕС). Това прави Германия най-големият вносител в ЕС на дрехи от страни извън ЕС, пред Обединеното кралство (над 12 милиарда евро, 15%), Испания (12 милиарда евро, 14%), Франция (10 милиарда евро, 12%). ), Холандия (10 милиарда евро, 11%) и Италия (8 милиарда евро, 9%).

Китай, основният източник на вносни дрехи

Вносът на дрехи от страни извън ЕС идва предимно от Китай (27 милиарда евро, или 32% от общият внос от страни извън ЕС), Бангладеш (16 милиарда евро, 19%) и Турция (10 милиарда евро, 12%), следван от Индия (5 млрд. евро, 6%), Камбоджа (4 млрд. евро, 5%), Виетнам (над 3 млрд. евро, 4%), Мароко и Пакистан (и двете - 3 млрд. евро, 3%).

Италия, най-големият износител на облекло

Сред държавите-членки на ЕС Италия е изнесла в държави извън ЕС дрехи на стойност 9 милиарда евро през 2018 г. (36% от общия износ на дрехи в ЕС извън ЕС). Това прави Италия най-големият износител на дрехи извън ЕС, пред Германия и Испания (и двете - 5 млрд. евро, 17%), следвана от Франция (3 млрд. евро, 12%) и Обединеното кралство (1 млрд. евро, 5%).