От 1 юни 2013 г. отваря врати „ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР", който ще предоставя информация за ресурсите и възможностите, предлагани от Програма „Европа за гражданите".

Основната цел на Центъра е да подпомага НПО и местните власти при планиране и стратегическо управление на проектния цикъл по Програмата.

Всички услуги, които се извършват от Центъра са безплатни и са свързани с:

- предоставяне на информация за условията и механизмите на Програма "Европа за гражданите" и други сродни програми на ЕК;
- предоставяне на информация, консултации, съвети и техническа помощ при подготовка на проектни предложения /идеи и тяхната реализация;
- предоставяне на съвети и консултативно-методическа помощ за организиране на подходящи формати за обмен на информация и добри практики.

Основните дейности на центъра са насочени към:

1. Изграждане на национална мрежа с потенциални партньори и бенефициенти по Програма „Европа за гражданите".

Регистрацията в мрежата е безплатна, лесна и достъпна на сайта на Центъра: http://ecrc-bg.com (секция „Партньорства"). Всеки регистриран участник получава актуална информация за текущите новини и инициативи, безплатна методическа и техническа помощ при подготовка на проектни предложения/идеи и тяхната реализация, контакти с национални и международни партньори.

2. Провеждане на практически обучения за представяне на Програма „Европа за гражданите" - цели, механизми, възможности; разработване на проектни предложения; представяне на добри практики. Обученията са текущи и ще се проведат в периода юли-септември 2013 в различни градове на страната. Информационните дни ще бъдат достъпни за всички участници в националната мрежа.

Дейността на „Европейски граждански ресурсен център" се извършва с финансовата подкрепа на Европейската Комисия (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура), Програма "Европа за гражданите", Дейност 1 - Активни граждани за Европа, Мярка 2.2 - Мерки за подкрепа.

Повече информация може да намерите на страницата на Центъра: www. ecrc-bg.com

На място: 1202 София, ул.Поп Богомил 1, етаж 5, офис 27

Тел. +359 2 442 53 66, e-mail: bulgaria@ecrc-bg.com