Коронавирусът порази тежко испанският пазар на труда, като през второто тримесечие на годината са били "унищожени" 1,074 милиона работни места. Това са най-лошите резултати в исторически план, пише местното издание Cinco Días.

Може да се каже, че негативният ефект на пандемията надвишава и този на финансовата криза в началото на 2009 година, когато испанската икономика изгуби близо 771 работни места за едно тримесечие.

Така периодът април-юни 2020 година се оказва най-тежкият за пазара на труда в държавата от 2002 година насам.

Над половин милион работни места са "изчезнали" в Испания в рамките на един месец

550 000 работни места са "изчезнали" в една от най-засегнатите от епидемията страни в ЕС за месец

Общо регистрираните безработни там са над 3,8 милиона души

Общият брой на заетите в страната, която е на второ място по безработица в Европейския съюз (ЕС) след Гърция, възлиза на 18,607 милиона души към края на юни, сочат данните.

Със спад от 6,73 на сто на заетостта това е най-голямото тримесечно намаление през последните години. От друга страна общо безработните в Испания достигат 3,368 милиона души. Тук трябва да се има предвид, че част от тях не търсят активно работа, като в тази категория попадат 1,062 милиона души.

Изчисленията за второто тримесечие на 2020 година показват, че нивото на безработицата в страната достига 15,33%, което бележи ръст в сравнение с първото тримесечие. От началото на годината индикаторът се е изкачил с 1,3 процентни пункта.

Испания отчете най-големия месечен скок на безработицата в историята си

Испания отчете най-големия месечен скок на безработицата в историята си

Коронавирусът е "унищожил" 834 000 работни места в страната