Обемът на пътническите авиопревози в световен мащаб през 2022 г. се е увеличил с 64,4% спрямо 2021 г., като само за декември, ръстът спрямо същия месец на 2021 г. е 39,7%, се казва в съобщение на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), цитирано от Прайм.

Показателят за 2022 г. показва голямо подобрение спрямо 2021 г., обаче трябва да се има предвид, че тогава авиорлевозите се свиха с впечатляващите 58,4% спрямо предпандемичната 2019 г.

По данни на IATA, най-висок годишен ръст на авиопревозите е регистриран в Близкия изток - 144,4% и в Европа - 100,2%. В Африка увеличението е с 84,9%, в Азиатско-Тихоокеанския регион - с 34%, в Латинска Америка - 62,7%, а в Северна Америка - с 45,5%.

Само за декември 2022 г., авиорафикът в света като цяло е нараснал с 39,7% спрямо 2021 г., обаче въпрки това е по-нисък с 23,1% спрямо декември 2019 година. Разгледан в регионален аспект, показателят за декемви показва най-забележим ръст в африканските страни - със 108%. В Близкия изток растежът на пътническите авиопревози през декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е с 65,1%, в страните от Азиатско-Тихоокеанския регион - с 63,3%, в Европа - с 38,8%, в Северна Америка - с 18,4%, в Латинска Америка - с 16,2%.

Обемът на международните пътнически въздушни превози през 2022 г. в световен мащаб се е увеличил със 152,7% спрямо 2021 г., а на вътрешните - с 10,9%.

Значителен ръст на пътническите авиопревози в света през юни - кои региони са рекордьори

Значителен ръст на пътническите авиопревози в света през юни - кои региони са рекордьори

Скокът при международните превози е доста по-голям