ФАО - Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO - The Food and Agriculture Organization of the United Nations) публикува редовния си тримесечен доклад за състоянието и перспективите на глобалното зърнопроизводство и състоянието на продоволствената сигурност в света (Crop Prospects and Food Situation).

Оповестените в края на миналата седмица данни веднага станаха обект на повишено внимание от страна на участниците в търговията със зърно, тъй като съдържаха първата прогноза на ФАО за добива от пшеница в света през 2020 г. - 763 млн. т, което практически означава повторение на рекордния резултат, очакван за текущата маркетингова година - 763,6 млн. тона.

Очакванията за Европейския съюз се покриват с изводите на водещата европейска аналитична агенция Strategie Grains и търговското лоби на ЕС (COIERAL) оповестени наскоро, пише sinor.bg.

ФАО оценява добива от пшеница в ЕС-27 + Великобритания през 2020 г. на около 145 млн.т, което е с 1,3 млн.т по-малко спрямо 2019 година. Основните фактори за редуцирането на добивите в ЕС са "поройните дъждове, довели до намаление на засетите площи", а също така и "по-високите от нормалните за зимния период температури, които увеличават риска от измръзване и намаление на добивите".

Като страните с очакван по-значим спад в производството на пшеница спрямо миналогодишното равнище специалистите посочват Франция и Великобритания. Прогнозата за Украйна също е песимистична - 26 млн.т, в сравнение с 28,3 млн.т - 2019 г. Зад Океана положението също е влошено.

Прогнозата за добива от пшеница в САЩ е сведена до 50 млн. т, в сравнение с 52,3 млн.т, ожънати през настоящия сезон.

В глобален мащаб, влошените показатели на Евросъюза, САЩ и Украйна се компенсират изцяло с очакванията за много по-добри реколти в Русия, Австралия, Канада и Индия, съответно: 80,0 млн.т, 21 млн.т, 34 млн.т и 106 млн.т , в сравнение с 74,3 млн.т, 15,2 млн.т, 32,3 млн.т , 103,6 млн.т през 2019 година. В Турция реколтата за 2020 г. също се очаква да бъде по-добра - 20 млн.т, спрямо 19 млн. тона през миналата година.

Анализаторите коментират, че ако благоприятните перспективи за добива от пшеница през 2020 г. засилват опасенията сред производителите и търговците за подновяване на низходящ ценови тренд на пазара, тъй като новият сезон ще стартира с рекордно равнище на преходните запаси, а това предполага и рекордно равнище на предлагане (преходен запас + производство) на пшеница през 2020/21 маркетингова година.

Производство на пшеница в основните страни производителки, в млн. тона

Средно за пет годишен период

2018 г.

2019 г.

Прогноза

2020 г.

Прогноза

Общо света

750,6

732,4

763,6

763

САЩ

54,0

51,3

52,3

50

Канада

30,9

32,2

32,3

34

ЕС27+UK

150,4

138,3

156,3

145

Русия

73,5

72,1

74,3

80

Украйна

26,4

24,6

28,3

26

Казахстан

13,8

13,9

11,5

13

Турция

20,7

20,0

19,0

20

Австралия

21,6

17,3

15,2

21

Индия

95,9

99,9

103,6

106

Аржентина

17,4

19,5

19,5

19

Китай

133,1

131,4

133,6

134