Правителството на френския президент Еманюел Макрон най-после разкри дългоочаквания план за реформа в трудовото законодателство, разглеждан като ключова част от реформаторските му намерения за френската икономика.

Целта е да се даде възможност за по-голямата част от условията на труд да се определят на работното място, отколкото на секторно равнище. Друга цел е да се определят лимити за компенсация при случаи на неправомерно уволнение и да се ускори разрешаването на такива случаи от страна на трудовите съдилища.

Законът за трудовата реформа "Ел Хумри" (кръстен на тогавашния министър на труда Мириам Ел Хумри, б.р.), приет през 2016 г., срещна остро противопоставяне от няколко профсъюза с аргумента, че той подкопава върховенството на френския Кодекс на труда - сбор от закони и стандарти, създадени през последните 200 години.

Новите реформи продължават. Ето ключовите елементи в тях:

Правила в малките фирми

Работодатели с по-малко от 20 души персонал ще могат да преговарят директно със служителите за правилата на работното място дори при липса на вътрешни профсъюзи.

За фирма с под 50 служители без профсъюзи, представител, избран от служителите, ще може да се договаря с работодателя.

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

През 2008 г. бе въведена възможността работодателят и неговият служител да прекратят трудовия договор по взаимно съгласие, за да се избегнат продължителни процедури за уволнение и оставка без обезщетения за безработица за служителите.

Новата реформа ще позволи на няколко служители да договарят заедно такива доброволни споразумения.

Бюрократични пречки при уволнение

Работодателят вече няма да бъде наказван от трудовите съдилища, ако са допуснати технически грешки при освобождаването от работа, но самото уволнение се счита за оправдано. Ще бъде въведен нов опростен формуляр за уволнение.

Обхват на оценката на икономическите основания за уволнение

Понастоящем трудовите съдилища във Франция оценяват здравето на компаниите в световен мащаб, за да решат дали имат икономически причини да уволняват работници.

Обхватът ще бъде намален само до национално равнище, какъвто е случаят в повечето други европейски държави, като се даде повече свобода на действие на мултинационалните компании да коригират нивата на персонала във Франция.

Правила на работното място

Целта е да се въведе дълъг списък от въпроси, които могат да бъдат зададени на ниво компания. Законът "Ел Хумри" въведе възможността за отказ от споразуменията в съответния сектор, за да определи заплащането за извънреден труд, новата реформа ще разшири списъка на възможностите за неучастие и в други области.

Обезщетения при уволнение

Целта е да се ограничат присъдите за несправедливо обезщетение при уволнение и да се съкрати времето, необходимо за вземане на съдебни решения в трудовите съдилища.

Аргументът е, че работодателите се нуждаят от повече предвидимост относно времето и цената на спорните уволнения и ще бъдат по-склонни да наемат, ако имат подобна яснота.

Опитите да се включи това правило в трудовия кодекс се провалиха, защото конституционният съд първо отмени мярката по технически причини, а предишното правителство по-късно реши да прокара други елементи на реформата.

Намаляване на броя на консултативните органи

Целта е да се намали броят на вътрешните форуми, чрез които служителите се консултират по въпроси, вариращи от работно време и условия до здраве и безопасност. Идеята е да се обединят 3 от настоящите 4 органа за всички компании с повече от 50 служители.

Увеличаване на обезщетенията

В знак на добра воля към профсъюзите, обезщетенията, които работодателите трябва да изплатят на работниците си, ще бъдат увеличени с 25%.