Българската икономика е отбелязала ръст от 3,4% през 2022 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт, цитирани от БНР.

За миналата година брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 2,1% в сравнение с 2021 година, сочат предварителните данни на националната статистика.

Заетите в икономиката са над 3,5 милиона души, а структурата на заетостта показва, че предходната година има увеличение в сектора на услугите и намаление на относителния дял на селското стопанство.

НСИ: Цените на имотите ще продължат да растат

НСИ: Цените на имотите ще продължат да растат

Къде цените растат най-бързо?

На годишна база икономиката е отбелязала 3,4 % растеж, което е по-малко от очакванията. Последните оценки на Европейската комисия и на МВФ бяха за ръст от 3,9%.

Данните на статистиката са предварителни и подлежат на корекцията във времето. Това означава, че окончателните данни могат да бъдат завишени или занижени спрямо настоящата оценка.