Посещенията на чужденци у нас са се увеличили с над 75% за последните 7 години. За изминалата всички туристи от чужбина, дошли на почивка или по други причини в България, са надхвърлили 3,655 милиона души от 2,084 милиона през 2010 година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Като цяло нощувките в страната са нараснали значително през последните няколко години или по-точно с почти 70 на сто. Ако преди 7 години те са били общо 4,411 милиона, то през изминалата са били над 7,461 милиона. Най-голям брой от тях са реализирани в места за настаняване с 4 и 5 звезди.

Успоредно с посещенията ръст се наблюдава и при приходите от туризъм. През 2017 година тези от нощувки достигат 1,340 милиарда лева, като една трета от тях или 993 милиона лева са генерирани от чужденци.

Данните показват, че за последните 7 години общо приходите от нощувки в туризма са се удвоили, като през 2010 година те са били 653 милиона лева. В частност тези от чуждестранни посетители са с ръст от 113,4%, като през същата година са в рамките на 465 милиона лева.

Общо реализираните нощувки за разглеждания период са нараснали с 60 на сто. Ако през 2010 година те са били 16,261 милиона, то през 2017 година вече са 26,054 милиона.

При чужденците ръстът е от малко над 60 на сто. Седем години по-рано общият брой на техните нощувки у нас са 10,565 милиона. За изминалите 12 месеца са 17,105 милиона.

Снимка 341849
Снимка 341848