Цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство ще бъдат актуализирани и в списъците с подобни вещества бъдат включени нови такива. Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 14 от 2000 г.).

От мотивите към Проекта става ясно, че цените на наркотичните вещества не съответстват на новите икономически условия, минималната работна заплата в страната, която макар и непряко - поради зависимостта ѝ от други фактори, отразява в голяма степен състоянието на икономиката. Това се явява съществен проблем при разследване на престъпления, свързани с държане или разпространение на наркотични вещества, отбелязват вносителите.

Според Министерството на вътрешните работи, значителен брой досъдебни производства, образувани за държане на наркотични вещества, се прекратяват от прокуратурите в страната с обоснование  - ниска стойност на установеното като държано наркотично вещество. Като пример се сочи, че един грам марихуана се оценява на 6 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, а реално на пазара се предлагат сортове на цена от 20 лева за грам. Посочва се, че стойността на 1 кг марихуана е 4 000 лв., а реалната цена на това количество е между 7 000 и 10 000 лв. Посочените в сега действащото постановление стойности на амфетамините и метамфетамините също се разминават с реалните цени на улицата, а новите психоактивни вещества не са включени в списъците.

За някои от веществата с висок психоактивен потенциал (фентанили и LSD) цените за улиците са завишени пропорционално на опасността от вредното въздействие върху индивида и обществото. По същата причина цените за трафик са завишени до 12 000 - 50 000 лева, което в достатъчна степен отразява високата степен на опасност на наркотичното вещество.

Как династията Асад трупа богатства с наркотици

Как династията Асад трупа богатства с наркотици

Каптагонът прогонва умората и глада, кара хората да се чувстват бодри и силни. В Сирия забраненият наркотик се е превърнал в най-доходоносния износ за режима на Асад. А през миналия век е бил произвеждан и в България

В списъците с наркотични вещества към момента не са включени цени на синтетични канабиноиди и стимуланти и така наречената "дизайнерска дрога", съставляващи над 85% от установения общ брой нови психоактивни вещества.

Цените на наркотичните вещества на "черния пазар" са се изменяли в зависимост от наличието или дефицита им, от действията на правоприлагащите органи и от инфлацията.

"Очакваните резултати от прилагането на настоящия проект на акт са свързани с осигуряване на мерки за правилната оценка на наркотичните вещества, която е от изключително значение при преценката на обществената опасност на деянието, макар характеристиката на престъплението да не се определя само на основата на тяхната стойност", пише още в доклада към Проекта.

Ето какви са цените на най-популярните видове наркотици:

Вид наркотик Цена на улицата (г) Цена на трафик (кг)
Акрилфентанил 120 24000
Буфедрон 40 8000
Пентедрон 40 8000
Алфа-метилтиофентанил 120 24000
Амфетамин 40 16000
Апорфин 120 24000
Пентилон 40 8000
Брорфин 120 24000
Ларокаин 25 12000
Дронабинол 30 24000
Карфентанил 600 50000
Кокаинов храст 10 800
Марихуана 20 1600
Лизергинова киселина 25 50000
Листа от кока 20 1600
Метамфетамин 70 24000
Екстази 50 12000
Ефедрон 40 12000
Опиум 30 2400
Хашиш 40 12000

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина и тяхната цена.

* Цената в лева за грам кокаин (препарат или субстанция) на улицата се определя по следния начин: 1) Стойността на процента на активното вещество се умножава по 3,5. 2) Към полученото по т. 1 се добавя 50.

*Цената за трафик се определя като полученото по предходния алгоритъм се умножи по 800.

** Цената в лева за грам хероин (препарат или субстанция) на улицата се определя по следния начин: 1) Стойността на процента на активното вещество се умножава по 3,2. 2) към полученото по т. 1 се добавя 50.

Цената за трафик се определя като полученото по предходния алгоритъм се умножи по 800.