Над 9,9 млн. тона товари ще бъдат обработени в "Пристанище Варна" ЕАД до края на 2017 година. Дружеството, опериращо най-големите пристанищни терминали в страната, за поредна година отчита увеличение на товарооборота. С над 350 хил. тона повече са обработените товари, спрямо миналата година, съобщиха днес от компанията.

Основен ръст има при обработката на насипни нерудни товари, които са над 1,2 млн. тона, химическите наливни продукти, които са 825 000 тона и обработените контейнери, които през тази година са около 150 000 TEU. Поради състоянието на пазара на земеделската продукция, пристанището отчита минимален спад при зърнени товари, като през годината са обработени над 2,6 млн. тона.

12 млн. лева ще бъде печалбата на "Пристанище Варна" ЕАД за годината, при достигнат размер на приходите от около 72 млн. лева. Дружеството запазва постигнатите високи финансови резултати от предходната година, следвайки стриктна финансова политика при постоянни инвестиции за техническо обновяване и подобряване на инфраструктурата на терминалите.

През 2017 г. "Пристанище Варна" ЕАД придоби нови колесни товарачи, вилкови повдигачи, терминални влекачи и специализирани терминални почистващи машини на стойност над 4 млн. лева. В пристанището вече функционира и единствената у нас по своя тип специализирана установка на наклоняване на контейнери, осигуряваща контейнеризиране на зърнени товари. Наред с инвестициите в нова техника, дружеството е инвестирало и над 1 млн. лева за преоборудване на налична техника. 4 млн. лева са инвестирани в поддръжка и обновяване на пристанищната инфраструктура.

Продължава проекта за развитие на обществения район на Морска гара - Варна, осъществен изцяло по идея и със средства на държавното дружество. За 2017 г. Морска гара - Варна придоби статут на притегателен обществен център за събития от национален и международен характер, носещи директни приходи не само за дружеството, но и за местната икономика.

Инвестициите на "Пристанище Варна" ЕАД реализираха и изграждането на ветроходен музей на открито на яхта "Булкон Стар", превърнала се в символ, подчертаващ съвременното европейско излъчване на пасажерския терминал. Развитието на района около Морска гара - Варна ще продължи с инвестиции и преди предстоящото поредно домакинство на етап от международните регати "Тол шипс" през 2019 година.