Усещането, че богатите стават все по-богати, а бедните все по-бедни, не е ново. Дебатите по темата са чести, но често имат една обща характеристика: рядко се цитират точни данни.

Къде неравенството е най-изразено? По-неравен ли става светът или обратното? Екип икономисти и експерти публикуваха днес доклада World Inequality Report 2018, в който може да намерим някои от отговорите.

Докладът събира данни за редица страни и се фокусира върху това какъв дял от приходите се получават от най-богатите 10 процента, 1 процент и 0.1 процент от населението на отделните държави. За България все още липсват данни, но датабазата се обновява.

Регионът с най-голямо неравенство е Близкият изток. Там най-богатите десет процента от населението получават 61 процента от всички приходи. Индия, Бразилия и Субсахарска Африка не са далеч.

Снимка 329007

Източник: WID

Обратното - регионът с най-малко неравенство е Европа, където това число е 37 процента. На втора позиция е Китай - 41 процента. В Австралия делът е 32%.

Увеличава ли се неравенството по света? През последното десетилетие ножицата се затваря - или поне положението се стабилизира, поне в по-голямата част от света. Но докладът показва, че в много от страните нивата на неравенство остават доста над тези от 70-те години на миналия век.

Във Великобритания този индикатор растеше най-бързо през 80-те години на миналия век, а в Русия през 90-те след падането на комунистическия режим. В САЩ през 80-те също се забелязва особено голям ръст.Но защо в САЩ неравенството расте, в Европа по-скоро не? САЩ и Западна Европа имаха подобни нива на неравенство през 1980 г. Най-богатият един процент на Стария континент е получавал около десет процента от приходите, а в САЩ - 11%. Междувременно по-бедната половина от населението е получавала 24 процента от доходите в Западна Европа, а в САЩ - 21 процента.

В Западна Европа тези числа не са особено различни днес. В САЩ обаче най-богатите 1% са започнали да получават двойно, а най-бедните 50% - двойно по-малко.

Според авторите на доклада, които работят в Paris School of Economics и University of California Berkeley, причината е в разликата в образованието и данъчната политика.

Но какво показват данните за неравенството в богатството? Данните за неравенството често се фокусират само за разликата при доходите, защото е по-лесно, отколкото да се изчислява цялото богатство. А и множеството от хората имат точно това предвид, когато говорят по темата.

Данните сочат, че делът богатство, притежание на най-богатия 1% в САЩ е бил 27 процента в началото на 90-те години, а през 2014 г. процентът е 37. Но докладът показва, че нивата все още са далеч от тези в началото на 20 век. Във Великобритания през 1913 г. най-богатият 1% е притежавал две трети от цялото богатство в държавата. През 1988 г. делът е спаднал до 15%. А една от причините затова е ръстът на притежание на жилища.

Снимка 329006

Източник: WID