Румъния заема 13 място в класацията на атрактивните европейски държави за инвестиции в индустрия и инфраструктура. Компанията Cushman&Wakefield е анализирала възможностите за капиталовложения в общо 25 европейски страни, пише електронното издание „Руменише Виртшафт".

Румъния има предимството да предложи ниски наеми и разходи за заплати, бърз растеж на търговията на дребно,  близост до важни нови пазари и гъстота на населението. 65% от благата, които добива Румъния, се изнасят извън страната по вода.

Река Дунав е единственият директен път до Средна Европа. Cushman&Wakefield отбелязва, че пристанищния град Констанца е придобил европейски вид и нивото на търговския оборот там е достигнало 277%. В класацията Констанца заема 17 място сред 20 пристанищни градове на Европа.