С най-голям дял от населението, изложен на бедност в ЕС е Румъния. Там над 35% от населението е застрашено от материални лишения. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

На второ място е България. Тук 33,6% от хората попадат е риск от бедност и материални лишения.

Южната ни съседка Гърция също е в топ 3 - с 27,5% от населението в риск от бедност.

В топ пет попадат Испания с 27%, Литва и Естония.

Като цяло през миналата година 27,6 милиона души са били в тежко материално и социално положение, а 27,1 млн. души са живели в домакинство с ниска интензивност на труда. Един от всеки пет души в ЕС е застрашен от бедност.

На другия полюс, в страните в които има най-ниските дялове на хората, изложени на риск от бедност, са Чехия (11,5 %), Словакия (13,8 %), Словения (14,3 %), Нидерландия (15,8 %) и Финландия (15,9 %).

Близо 6 милиона души от жителите на ЕС са живели в домакинства, които са риск от бедност, тежко материално и социално лишение и много ниска интензивност на труда.