Община Русе Тракия икономическа зона (ТИЗ) стартират на работа по обособяването на нова индустриална зона с единно ръководство. Това стана с подписването на меморандум за сътрудничество межу кмета на общината Пенчо Милков и управителят ТИЗ инж. Пламен Панчев.

Предвижда се новата индустриална зона да бъде наречена на река Дунав и да разполага с административен център, от който да се управлява.

Идеята е паралелно да се развива целият регион, като такива територии се обособят не само в Русе. ТИЗ обединява 6 индустриални зони в района на Пловдив с 35 хиляди работници, повече от 180 фирми и над 3 млрд. евро инвестиции, привлечени в рамките на 25 години.

"Водещо е желанието ни за съвместна работа между местната и държавната власт, гражданите, образователните институции и бизнеса. Целта ни е да се появят индустриални зони и в отделните общини от областта ни подобно на успешния модел в Южна България", коментира Пенчо Милков.

По думите на Панчев в зона Раковски - част от ТИЗ, има изграден Център за професионално обучение, важен за ранното кариерно ориентиране на учениците до 7 клас.