Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 413 000. Българските граждани са реализирали 333 000 нощувки, а чуждите над 80 000. Това съобщи Националния статистически институт (НСИ).

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 732 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.3 хил., а на леглата - 103.8 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. достига 197 000, като над 84% от тях са български граждани. Те са отсядали за средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 30 хиляди и са реализирали средно по 2,7 нощувки, като 73% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Държавата да спаси летния сезон с безплатни чадъри за почиващите, искат хотелиери

Държавата да спаси летния сезон с безплатни чадъри за почиващите, искат хотелиери

Туризмът продължава да не бъде приоритет, недоволни от БХРА

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. е 13,5%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 15,7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 13,6%, и с 1 и 2 звезди - 11,3%.

Приходите от нощувки през април 2021 г. достигат 21,9 млн. лв., като 16,1 млн. лв. са от български граждани, а 5,8 млн. лв. - от чужди граждани.