Днес бяха публикувани данните за броя на договорите за стоки, произведени в индустриалните сектори на страните в еврозоната през май.

Индустриалните поръчки в еврозоната намаляват с 3.5% през май, което може да се приеме като индикатор за засилване на забавянето на икономическия ръст в региона.

Очакванията на анализаторите бяха за спад с 1.0%, спрямо отчетеното покачване с 2.5% през април.

Докладът на CBI (The Confederation of British Industry) за очакваната стойност на индустриалните поръчки през юли в Обединеното кралство също беше публикуван днес.

Индексът, който измерва стойността на новите поръчки направени от производителите в страната отчита спад до минус 8 базови точки, като отрицателни стойности са показателни за забавяне на икономическия ръст.

Очакванията на анализаторите бяха за стойност от минус 5 за юли, спрямо плюс 1 за юни.