Националният статистически институт представи окончателни данни за външната търговия на България през 2016 година. Те отчитат увеличаване на износа на стоки с 5,% до 47,1863 млрд. лева спрямо предходната година.

Вносът отбелязва свиване с 0,7% до 51,2062 млрд. лева.

Външното търговското салдо през 2016-а година остана отрицателно с дефицит от 4,0199 млрд. лева, но все пак резултатът е с 2,579 млрд. лева по-добър от равносметката година по-рано.

За страните от Европейския съюз българският експорт е нараснал през миналата година със 7,3%, достигайки 31,1576 млрд. лева.

Основни търговски партньори на нашата страна са били Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Испания, формирайки цели 68% от износа към Европейския съюз.

През 2016-а вносът от ЕС се е увеличил година с 2,5% спрямо година по-рано, достигайки 33,9893 млрд. лева.

Най-голям е бил импортът на стоки от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша, представлявайки 55,4% от вноса от Европейския съюз.

През миналата година външното търговското салдо на България с останалите страни членки на ЕС е било отрицателно и в размер на 2,8137 млрд. лева, но спрямо търговски дефицит за цели 6,5995 млрд. лева през 2015-а година.

Външнотърговското салдо с трети страни през 2016-а година също е било отрицателно и в размер на 1,1882 млрд. лева спрямо дефицит за 2,4917 млрд. лева година по-рано, като износът към трети страни се е увеличил с 0,8% до 16,0287 млрд. лева, докато вносът се е свил с 6,4% в сравнение с 2015-а годна, достигайки размер от 17,2169 млрд. лева.