Лидери в новата класация на руските региони по отношение на благоприятния климат за инвестиции от Китай вече станаха Амурска област, Москва и Еврейската автономна област. Руско-китайският инвестиционен индекс (индекс А1) започна да се изчислява на тримесечие от руската инвестиционна компания А1 (част от Алфа Груп), съвместно с Националния координационен център за международно бизнес сътрудничество (сред неговите учредители са четирите най-големи бизнес асоциации, и Руските железници) и Института за Китай и съвременна Азия.

Китайските предприемачи вече са най-многобройните реални инвеститори в руската икономика, посочват съставителите на рейтинга. По техни данни, към януари 2024 година в Русия са работили над 8000 компании с китайски капитал, което е три пъти повече от броя на германските компании и десет пъти повече от американските.

Преките чуждестранни инвестиции от Китай в Русия (последните официални данни са за първата половина на 2023 г.) са нараснали с 4% на годишна база спрямо 2022 г. и с 58% спрямо същия период на 2021 г., пише РБК.

Десетте най-привлекателни региони в Русия за китайските инвеститори включват: Амурска област, Москва, Еврейска автономна област, Санкт Петербург и Ленинградска област (общо), Московска област, Татарстан, Магадан и Сахалин, Приморски край и Новосибирска област.

В регион на Русия забраняват официално наемането на мигранти за редица професии

В регион на Русия забраняват официално наемането на мигранти за редица професии

Между тях са таксиметровите превози и пощенските и куриерските услуги